Zámek Brandýs nad Labem – SCHODIŠTĚ

Při provádění statického zajištění schodiště v zámku Brandýs nad Labem bylo třeba jednak propojit středovou zeď schodiště s obvodovou stěnou a také zajistit poškozenou klenbu. Stěny jsme spojili pomocí táhel z ocelových tyčí. Ocelová táhla jsme na jedné straně upevnili do zdiva pomocí chemické kotvy a na druhé straně jsme táhla opatřili objímkou s kovanou závlačí. Táhla byla umístěna mezi stupně schodů, kde se také nachází napínací matice. Pro zajištění silně popraskané klenby jsme použili táhla z helikální nerezové výztuže. Trliny jsme zainjektovali historickou vápennou zálivkou.