Zámek Karlova Koruna – KONÍRNA

Při další etapě revitalizace zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou bylo třeba ptovést stsatické zajištění kleneb a obloukových překladů v interiéru bývalé konírny. Četné trhliny jsme zajistili táhly z nerezové helikální výztuže vlepené do drážek a závrtů.