Zámek Náchod – základy schodiště

Při výstavbě nových venkovních schodů v areálu zámku Náchod bylo třeba zajistit jejich základy proti sesunutí ze svahu. Z toho důvodu jsme do výkopů pro základy budoucího schodiště aplikovali beraněné mikropiloty. U některých mikropilot byla provedena tahová zkouška únosnosti.