ZŠ Praha Na Smetánce

Oprava školní budovy zš na smetánce. Při odkrytí základové spáry došlo k posunu čelní stěny a vznikly trhliny po celé výšce budovy – sešití nerezovými helikálními táhly cca 2000m za 14 dní.