Baráčnická rychta – Praha

Baráčnická rychta – Praha

Objektu poškodila základovou spáru zatékající dešťová voda. Pro zajištění objektu byly použity mikropiloty STATIpile firmy Stati-CAL.

Provedené opravy:

• aplikace mikropilot STATIpile

Odkaz:

restaurace – Wikipedia