Baráčnická rychta – Praha

Objektu poškodila základovou spáru zatékající dešťová voda. Pro zajištění objektu byly použity mikropiloty STATIpile firmy Stati-CAL.

Provedené opravy:

• aplikace mikropilot STATIpile

restaurace – Wikipedia