ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

STATIpile mikropilota

Mikropiloty STATIpile jsou ražené mikropiloty ze slitiny hliníku ve tvaru šroubovice.

Tvar mikropiloty - šroubovice vytváří mnohonásobně větší třecí plochu než běžná trubková mikropilota. Při instalaci beraněním dochází k jejímu postupnému zašroubování, a kompresy (hutnění) okolní zeminy. Šroubovitý tvar křidélek zajišťuje působení opěrné síly všemi směry. Vyvolané zatížení, ať už v tlaku či tahu je stejnoměrně roznášeno po celé délce piloty.

Mikropilota

STATIpile

Mikropilota STATIpile je vyráběna v metrových segmentech opatřených na jednom konci závitovou nerezovou tyčí a na druhém  konci otvorem se závitem, piloty jsou nastavitelné. Průměr 60mm a 100mm, slitina hliníku AlSi7Mg 0,3

Lehká aplikační technika umožňuje instalaci mirkopiloty STATIpile téměř v jakékoliv situaci.

Mikropiloty STATIpile jsou testovatelné ihned na stavbě, provádí se tahová zkouška.

Použití mikropilot STATIpile

Zvýšení únosnosti částečně zkolabovaných základů
STATIpile byl původně vyvinut pro lehké opravy staticky porušených základových konstrukcí s obtážným přístupem. V kombinaci s helikální výztuží  je celý systém vhodný pro ucelené opravy budov, které mají poruchy základové konstrukce a popraskané zdivo. Oprava je velice rychlá, minimálně omezuje užívání objektu během opravy a cenově dostupná.

Zachycení dodatečného zatážení základů
Při zakládání můžou být STATIpile užity také pro zvýššení únosnosti základů při různých přístavbách a změnách zatížení původních základů.

Nové základy pro ocelové konstrukce
Mikropilota STATIpile je použitelná i pro zajištění tahové síly. Tato vlastnost je pak využitelná pro stabilizaci opěrných zdí, nábřežních navigací a tam kde můžeme očekávat působení tahové složky (textilní konstrukce, jeřáby, telefoní věže pro GSM signál). Stejně je použitelná pro základové konstrukce nových staveb v nevhodných místech či základových podmínkách.

Cena mikropiloty

Cena mikropilot je vždy otázkou kvality složení zeminy do které jsou instalovány a požadovaným hodnotám výpočtového zatížení, které mikropiloty budou přenášet. Díky unikátním vlastnostem mikropilot STATIpile dokážeme otestovat únosnost každé mikropiloty ihned po instalaci. Výsledek testování ověří zdali je nutné pokračovat v hluší instalaci nebo naopak nás ujistí v tom, že pilota naaplikovaná v testované hloubce svou únosností dosahuje požadovaných hodnot. To znamená úsporu pro investora, protože hlubší instalace pilot není nutná.

Zesílení základu pomocí mikropiloty STATIpile

Referece

Dokumentace

Technický popis

typ r 60 r 100
délka 1 m 1 m
materiál slitina AlSi7Mg0,3 slitina AlSi7Mg0,3
závitová tyč M12 M20
norma materiálu DIN975 DIN975

Tabulka únosnosti pilot

60mm stati Pile 100mm stati Pile
zemina třída SPT Tah (kN) Tlak (kN) Tah (kN) Tlak (kN)
Hlína se střední plasticitou F5 0-5 5 8 7 10
Jíl s vysokou plasticitou F7 1-4 7 10 10-20 15-25
Jil se střední plasticitou F6 4-8 10-15 15-20 25-35 30-40
Jíl s nízkou plasticitou F6 8-20 25-30 30-40 40-60 70-90
Jíl písčitý F4 1-4 7 15-20 12-15 15-20
Štěrk s příměsí zeminy G3 20-40 10-20 30-40 15-30 40-60
Štěrk dobře zrněný G1 30-50 30-40 30-40 20-60 150
Jílovec 50+ 50 50 150 150
Slínovec 20+ 50 50 150 150
Piloty opřené v masivu 50+ 50 50 150 150

Realizované projekty

Seřadit podle: Směr:
TOP