Becherova Vila – Karlovy Vary

Naše společnost byla oslovena, aby provedla statické zajištění trhlin na Becherově Vile v Karlových Varech a zajištění nové podlahové desky na terasách. Trhliny byly staženy lokálními táhly z nerezové helikální výztuže. Abychom provázali podlahovou desku terasy se zbytkem konstrukce, byly do armatury nově betonované části desky přitány helikální výztuže zakončené závrtem a do hotových částí byla táhla vlepena do drážek a závrtů.