Bytový dům Praha – nový otvor

V bytovém domě v Praze jsme kromě zajištění trhlin nad průchody také vytvořili dodatečný překlad nad budoucím otvorem. Táhla z nerezové helikální výztuže byly vlepeny do drážek nad budoucím otvorem tak, aby zabránila zborcení otvoru a tvořila tak spolu se zdivem nový překlad.