Bytový dům – Strupčice

U bytového domu v obci Strupčice bylo pro četné trhliny ve stěnách a stopech potřeba provést rozsáhlé statické zajištění. Za vznik trhlin mohlo převážně nerovnoměrné sedání základuvé spáry. Bylo tedy třeba provést zajištění základů a zafixování vzniklých trhlin, aby se nadále nerozšiřovaly. Pro zpevnění základů bylo použito beraněných mikropilot uložených do jádrových vrtů skrze základové pasy. Jelikož je dům jen částečně podsklepen, bylo třeba piloty aplikovat jak ze sklepa, tak v místech, kde dům podsklepen nebyl, také z exteriéru. Trhliny ve stěnách (zejména v okolí otvorů a stycích nosné stěny a příčky) a ve stropech byly zajištěny pomocí táhel z nerezové helikální výztuže vlepené do drážek a závrtů.