Bytový dům – Ústí nad Labem

Při statickém zajišťování bytového domu v Ústí nad Labem bylo třeba zastavit pohyb základové spáry a zajistit vzniklé trhliny. Základy jsme zajistili aplikováním beraněných mikropilot pomocí jádrových vrtů skrze základové pasy. Vzniklé trhliny jsme zafixovali pomocí táhel z nerezové helikální výztuže. Jako dodatečné práce jsme přespárovali uvolněné kamenné zdivo.