Chata Dřevce

Na zdech chaty ve vesnici Dřevce se vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry vyskytly četné trhliny, které se majitelům nepodařilo zastavit ani použitím ocelových úhelníků umístěných v nevíce postižených rozích. Abychom zabránili dalším deformacím budovy, aplikovali jsme pomocí jádrových vrtů skrze základové pasy budovy beraněné miropiloty, které zvýší únosnost základové spáry. Pro zajištění stávajících trhlin a jako prevenci vzniku trhlin nových jsme použili táhla z nerezové helikální výztuže aplikované do drážek a závrtů po celém obvodu budovy. Již vzniklé trhliny jsme zajistili lokálními táhly z nerezové helikální výztuže.