Dům klultury – Litoměřice

Stěny světlíku u domu kultury v Litoměřicích podléhali nerovnoměrnému sedání základů a jako následek se na nich objevily trhliny. Vzniklé trhliny jsme zajistili lokálními sešívkami z nerezové helikální výztuže. Abychom předešli dalším deformacím základové spáry, aplikovali jsme pomocí jádrových vrtů skrze základové pasy světlíku beraněné mikropiloty.