Evangelický kostel Pokoje v Chebu

Evangelický kostel Pokoje v Chebu

Kostel měl narušené svislé nosné konstrukce. K tomu přispělo výrazné podmáčení východní části kostela způsobené vsakováním dešťové vody a vody ze svodů do podloží, zvýšená seismicita Chebska ( 2008, 2011 ) a bombardování během 2.sv.války. Oprava systémem Stati-CALmikropiloty STATIpile a helikální výztuž STATIbar .

Provedené opravy:

• aplikace mikropilot STATIpile

• sanace prasklin zdiva

Odkaz:

Evangelický kostel Pokoje v ChebuWikipedia