Evangelický kostel Pokoje v Chebu

Kostel měl narušené svislé nosné konstrukce. K tomu přispělo výrazné podmáčení východní části kostela způsobené vsakováním dešťové vody a vody ze svodů do podloží, zvýšená seismicita Chebska (2008, 2011) a bombardování během 2. sv.války.

Oprava systémem StatiCALmikropiloty STATIpile a helikální výztuž STATIbar .

Provedené opravy:

Odkaz: