Fara Dlažkovice

Na nosných stěnách a stropech budovy fary v Dlažkovicích byly četné trhliny. Navíc bylo třeba zhotovit nové otvory. K zajištění trhlin byla zvolena táhla z helikální nerezové výztuže. Pro zhotovení nových překladů nad budoucími otvory byla opět použita táhlá z nerezové helikální výztuže.