Fara Svinčany – III. ETEPA

Při další etapě obnovy budovy fary ve Svinčanech bylo třeba vytvořit nové pozední věnce a zajistit četné trhliny. Pro vytvoření dodatečných věnců byla použita táhla 2xSTATIbar z dvojitých helikálních výztuží. Lokální sešívky byly provedeny jednoduchými táhly STATIbar.