Hlavní Nádraží Praha – Hala

V hale hlavního nádraží v Praze jsme zajistili popraskané obloukové překlady nad okny a průchody. Pro jejich zajištění byla použita táhla z nerezové helikální výztuže.