Hospodářská budova – Biskupská rezidence Litoměřice

Součástí komplexu Biskupské rezidence v Litoměřicích je také hospodářské stavení. V této budově bylo třeba provést statické zajištění zdeformovaných kleneb a klenebných pasů. Toho bylo docíleno použitím táhel z helikální nerezové výztuže aplikovaných na spodní líc stropní konstrukce.