Hotel u Sixtů

Při rekonstrukci budov budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze bylo třeba provést zajištění trhlin. Pro lokální sešití trhlin  a zpevnění zdiva byla použita táhla z nerezové helikální výztuže ø8 a 10mm.