Komunitní centrum Povrly

Na budově komunitního centra v Povrlech se (pravděpodobně vlivem málo únosného podloží) postupně objevily trhliny. Trhliny byly patrné na všech obvodových stěnách. Bylo tedy třeba stáhnout celý objekt a to v úrovni stropů prvního a druhého nadzemního podlaží. Pro stažení celého objektu i lokální sešívky byla použita táhla z ocelové helikální výztuže vlepené do vyříznutých drážek a závrtů.