Kostel Dolný Kubín

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že trhlinami jsou postiženy fasádní svislé nosné konstrukce, vnitřní sloupy na obou koncích hlavní lodi a klenby. Zjevnou příčinou je dodatečné nerovnoměrné sedání objektu, které je pravděpodobně způsobeno následkem vsakování dešťové vody pod nosné konstrukce. Při opravě byly použity systémy STATIbar, STATItie a STATIpile.

Provedené opravy:

Odkaz: