Kostel Potěhy oprava zdiva

Při vizuální prohlídce kostela v obci Potěhy byly zjištěny trhliny v obvodových stěnách a vnitřních klenbách. Trhliny byly stáhnuty helikální výztuží STATIbar a stabilita budovy byla zajištěna mikropilotami  STATIpile ∅ 100mm uloženými do jádrových vrtů v základech kostela.

Provedené opravy: