KRNAP Muzeum – Vrchlabí

Pro zajištění trhlin na budově patřící správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí byly použity táhla STATIbar z helikální nerezové výztuže.