RD – Hlušice oprava prasklin zdiva

Přístavba u rodinného domu v Hlušici se vlivem nerovnoměrného sedání odkláněla od zbytku domu. Přístavba byla přichycena k domu pomocí táhel z nerezové helikální výztuže.

Provedené opravy: