Jak opravit sedání domu – rodinný dům Charvatce

Jak opravit sedání domu? Atypický rodinný dům v obci Charvatce podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry a deformacím vlivem teplotních změn. Vzniklé trhliny jsme zajistili lokálními sešívkami z nerezové helikální výztuže. Abychom zabránili dalším deformacím, použili jsme průběžná táhla z nerezové helikální výztuže a pomocí jádrových vrtů jsme skrze základy aplikovali beraněné mikropiloty.

Provedené opravy: