Rodinný dům – Děčín

Rodinný dům v Děčíně podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry. V důsledku toho vznikly v jeho stěnách trhliny, a to z interiéru i exteriéru. Abychom zabránili dalším deformacím, aplikovali jsme pomocí  jádrových vrtů skrze základové pasy beraněné mikropiloty. Vzniklé trhliny jsme zajistili táhly z nerezové helikální výztuže. Drážky jsme po aplikaci táhel do pohledového soklu po domluvě s investorem začistili a zálivku vytvarovali dle původní spáry.