Rodinný dům – Hostinné

Roh přístavby u rodinného domu v Hostinné vlivem nerovnoměrného sedání základové konstrukce klesl více než zbytek stavby. V důsledku toho vznikly v jeho okolí trhliny na stěnách. Abychom zabránili dalšímu sedání konstrukce, byly skrze základové pasy pomocí jádrových vrtů aplikovány beraněné mikropiloty. Následně jsme vzniklé trhliny zajistili pomocí táhel z nerezové helikální výztuže.