Rodinný dům – Maníkovice

Roh rodinného domu v Maníkovicích se vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry oddělil trhlinou. Nerovnoměrnému sedání jsme zabránili použitím beraněných mikropilot aplikovaných do jádrových vrtů zkrze základový pás objektu. Oddělený roh jsme propojili se zbylým objektem průběžnými táhly a vzniklé trhliny jsme stáhly lokálními táhly z nerezové helikální výztuže.