Rodinný dům Neratovice

Na stěnách rodinného domu v Neratovicích se vyskytly trhliny způsobené nerovnoměrným sedáním objektu. Trhliny byly zajištěny lokalími nerezovými táhly z helikální výztuže a objekt byl stažen průběžným táhlem. Pro zpevnění základů byly aplikovány mikropiloty a to jak do samostatných jádrových vrtů přímo zkrze základový pás, tak v místech také byly mikropiloty aplikovány vedle základu, následně provázány se stávajícím základem a zabetonovány.