Rodinný dům – Pečky

Přístavba u rodinného domu v Pečkách podléhala nerovnoměrnému sedání základové spáry vzhledem ke zbytku budovy. Z toho vznikly trhliny po celé výšce přístavby. Abychom zabránili dalšímu sedání základové spáry, aplikovali jsme pomocí jádrových vrtů skrze základové pasy beraněné mikropiloty STATIpile. Přístavbu jsme následně  přikotvili k původní stavbě pomocí průběžných táhel z nerezové helikální výztuže 2xSTATIbar. Zbylé trhliny jsme zajistili lokálními táhly (tzv. sešívkami) z nerezové helikální výztuže STATIbar. Trhliny jsme vyplnily cementovou zálivkou StatiCAL 30N.