Rodinný dům – Rodov

Trhliny na rodinném domě v Rodově ukazovaly na selhání pozedního věnce. Bylo tedy třeba jej nahradit táhly z nerezové helikální výztuže a trhliny zajistit lokálními sešívkami.

Provedené opravy: