Rodinný dům – Sokolov

Přístavba u rodinného domu v Sokolově podléhala nerovnoměrnému sedání základové spáry. V důsledku toho se začala oddělovat od původní stavby. Abychom zajistili základovou konstrukci, byly v její nejvíce pokleslé části aplikovány beraněné mikropiloty. Ty byly aplikovány přímo skrze základové pasy pomocí jádrových vrtů. Přístavba byla po té přikotvena k původní stavbě pomocí táhel z nerezové helikální výztuže.