Rodinný dům – Stvolínky

Částečný pokles základů rodinného domu v obci Stvolínky způsobil tvorbu trhlin v klenbách. Bylo třeba zabránit dalšímu sedání základové konstrukce a tím zamezit vzniku nových trhlin. Toho jsme docílili aplikováním beraněných mikropilot pomocí jádrových vrtů skrze základové pásy. Vzniklé trhliny v klenbách jsme zajistili pomocí táhel z nerezové helikální výztuže.