Rodinný dům – Teplice

Roh rodinného dmu v Teplicích začal klesat neúměrně rychle ke zbytku domu. V důsledku toho vznikly v jeho okolí trhliny. Abychom zabránili dalším deformacím konstrukce, byly skrze základové pásy pomocí jádrových vrtů aplikovány beraněné mikropiloty. Jelikož byl dobrý přístup k postiženému místu z vnější strany, nemuseli jsme mikropiloty aplikovat z interiéru, ale z  exteriéru a z prostoru garáže. Vzniklé trhliny jsme zajistili pomocí táhel z nerezové helikální výztuže.