Škola Březová – zvýšení únosnosti základů

Obec Březová – nachází se nedaleko hranic se Slovenskem v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Důležitou součástí obce je budova Škol na konci světa. Jde o budovu, ve které je Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola. Škola je významná tím, že kromě klasické výuky, poskytuje i on-line individuální vzdělávání.

Pro klasickou výuku žáků byl nedostatek prostor, a tak se Obec rozhodla přistoupit k nástavbě jednoho patra a vytvořit nové učebny. Byl proveden stavební průzkum budovy a na základě něj projektant zjistil nedostatečnou únosnost základů. Základy v tom stavu, v jakém byly, dokázaly unést stávající budovu, ale s přitížením plánovanou nástavbou by si již neporadily.

Jako nejvýhodnější způsob zvýšení únosnosti základu se ukázala technologie firmy STATICAL. Jde o zarážené mikropiloty ze slitiny hliníku ve tvaru šroubovice. Nejdříve bylo nutné stávající základ provrtat jádrovým vrtem. Do vrtu byla vložena mikropilota STATIpile 100 mm a zaražena do požadované hloubky. Jelikož se mikropilota nastavuje po 1 m dílech, není pro zarážení potřeba žádná velká mechanizace a nedochází tak k neúměrnému poškození okolí. Po zaražení se spolupůsobení stávajícího základu a mikropiloty STATIpile zajistí zalitím vyvrtaného otvoru expanzní zálivkou. Ta při tuhnutí nezmenšuje svůj objem a dochází tak k pevnému spojení se základem. V některých případech bylo nutné umístit mikropilotu z vnitřní strany budovy (chodba, učebna). I zde systém STATIpile obstál se ctí, jedná se totiž o čistou a na prostor nenáročnou technologii.