Statek – Čeradice

Při rekonstrukci statku v Čeradicích bylo třeba provést statické zajištění části objektu. To bylo provedeno za pomocí mikropilot STATIpile a následného stažení objektu táhly z helikální výztuže STATIbar.