Winternitzovy mlýny – Pardubice

V budově Winternitzových mlýnů v Pardubicích se měly zhotovit nové otvory v železobetonových stěnách. Aby se předešlo vzniku trhlin a dalších deformací, byla před vybouráním otvorů aplikavána táhla z nerezové helikální výztuže STATIbar.