Zámek Karlova Koruna

Při revitalizaci areálu zámku Karlova Koruna bylo třeba provést statické zajištění kleneb, překladů a stěn budovy bývalé kočárovny. Jako vhodný způsob zajištění byla zvolena táhla z nerezové helikální výztuže vlepené do drážek a závrtů. Táhla jsme aplikovali z interiéru na stěny, překlady a spodní líc kleneb, z exteriéru pak na stěny a římsy.