Zbrojovka Uherský Brod

Oprava haly v České zbrojovce byla provedena stažením trhlin pomocí helikální výztuže a stěny byly zajištěny užitím hliníkových mikropilot – zesílení únosnosti základů.

Provedené opravy: