ZŠ Březová

Základové pasy pod obvodovými stěnami ZŠ Březová byly zesíleny a zajištěny mikopilotami  STATIpile.