Bytový dům – Brozany nad Ohří

Část bytového domu v Brozanech nad Ohří podléhala nerovnoměrnému sedání. Vlivem toho se na fasádě objevily trhliny. Abychom zabránili dalším poklesům, byly zkrze základové pasy jádrově vyvrtány otvory a do nich beraněním aplikovány mikropiloty. Vzniklé trhliny byly poté zajištěny táhly z helikální nerezové výztuže.