Bytový dům – Dlouhá Praha

Při rekonskrukci bytového domu v Praze byly společností Statical s.r.o. aplikovány beraněné mikropiloty, které byly následně zality betonem a provázány se stávajícími základy stavby. Poté byly pod úroveň stropu vlepeny táhla z nerezové helikální výztuže.