Bytový dům – Ostrčilova, Ústí nad Labem

U základů bytového domu v Ústí nad Labem došlo k nerovnoměrnému sednutí vlivem podmáčené základové spáry. Po odstranění příčiny podmáčení byly pro zajištění základů aplikovány mikropiloty STATIpile. Trhliny vzniklé při sedání byly staženy táhly STATIbar z helikální nerezové výztuže.