Gymnázium Duchcov

Na stěně  budovy gymnázia v Duchcocě se objevily trhliny. Stěna byla vyzděna z pěnosilikátových tvárnic, táhla z helikální výztuže byla tedy aplikována do drážek v ložných spárách zdiva. Pro odstranění příčiny vzniku trhlin byly do základových pasů jádrově vyvrtány otvory, do kterých byly beraněním aplikovány mikropiloty.