Rodinný dům – Chabařovice

Na rodinném domě v Chabařovicích vznikly četné trhliny vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry. Dalším deformacím bylo zabráněno mikropilotami STATIpile umístěnými zkrze základové pasy do samostatných jádrových vrtů. Vzniklé trhliny byly zajištěny táhly z helikální nerezové výztuže STATIbar.