Bytový dům – Petrská Praha

Klenby a klenebné pásy v bytovém domě v Praze byly poškozené trhlinami. Sanace kleneb a klenebných pásů byla provedena táhly z nerezové helikální výztuže STATIbar opatřené závrty. Pro zvýšení únosnosti základů byly místy aplikovány mikropiloty STATIpile.