Rodinný dům – Ústí nad Labem Klíše

Rodinný dům v Ústí nad Labem – Klíše podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry, což způsobylo vznik trhlin na nosných stěnách. Podchycení základů proběhlo za pomocí mikropilot STATIpile aplikovaných zkrze základové pásy budovy. Vzniklé trhliny byly zajištěny táhly z nerezové helikální výztuže STATibar. Vyřízlé drážky byly po aplikaci táhel zamaskovány  omítkou.