Rodinný dům – Všeň

Na rodinném domě v obci Všeň se objevily četné trhliny. Abychom odstranily příčiny jejich vzniku, byly zkrze základové pasy jádrově vyvrtány otvory, do kterých byly zatlučeny mikropiloty. Následně bylo třeba stáhnout celou budovu a předejít tak vzniku nových trhlin. Toho jsme dosáhli posílením pozedního věnce pomocí táhel z helikální nerezové výztuže. Na zévěr byla provedena lokální sešívka trhlin, aby nedocházelo k rozšiřování stávajících trhlin.