Rodinný dům – Zachrašťany

U rodinného domu v Zachrašťanech bylo třeba zabránit poklesům základové spáry. Toho bylo docíleno použitím beraněných mikropilot STATIpile. Dále byla po celém obvodu budovy aplikována táhla STATIbar pro vytvoření dodatečného pozedního věnce. Trhliny byly zajištěny lokálními sešívkami z táhel STATIbar.