Trafostanice – Ústí nad Labem

Jedna strana budovy trafostanice v Ústí nad Labem si vlivem podmáčení sedla a oddělila se od zbytku budovy. Abychom zabránili dalšímu sedání, byly zkrze základové pasy jádrově vyvrtány otvory, do kterých jsme aplikovali beraněné mikropiloty. Trhliny jsme následně zajistili vlepenými táhly z helikální nerezové výztuže.